search

1 Makabe 11

Raja Ptolemeus VI mendukung Demetrius II dan mati bersama raja Aleksander

1

Raja Mesir mengerahkan banyak pasukan, seperti pasir di pantai laut banyaknya, dan juga banyak kapal. Ia berusaha menguasai kerajaan Aleksander dengan tipu muslihat dengan maksud menggabungkan kerajaan itu dengan kerajaannya sendiri.

2

Maka ia berangkat ke daerah Siria dengan kata-kata perdamaian. Penduduk semua kota membuka pintu gerbang baginya dan menyambut dia. Sebab ada perintah dari raja Aleksander untuk menyambut dia, oleh karena Ptolemeus adalah mertuanya.

3

Segera setelah Ptolemeus memasuki kota-kota itu ditempatkannya tentara pendudukan di masing-masing kota.

4

Setibanya di kota Asdod ditunjukkan kepada Ptolemeus kuil Dagon yang telah dibakar habis, puing kota Asdod serta jajahannya yang telah dilengangkan dan lagi mayat-mayat yang terlantar serta mayat mereka yang terbakar dalam pertempuran. Sebab orang telah membuat tumpukan semuanya di tepi jalan yang harus dilalui Ptolemeus.

5

Diceritakan pula kepada raja Ptolemeus tentang apa yang telah dilakukan Yonatan untuk memburuk-burukkan nama raja. Tetapi raja berdiam diri saja.

6

Raja disambut oleh Yonatan di kota Yope dengan meriahnya. Mereka bersalam-salaman dan bermalam di situ.

7

Kemudian Yonatan mengantar raja sampai ke sungai yang bernama Eleuterus. Lalu kembalilah Yonatan ke Yerusalem.

8

Demikian raja Ptolemeus menguasai semua kota di pantai laut sampai ke Seleukia-Laut. Raja memikir-mikirkan rancangan jahat terhadap Aleksander.

9

Maka itu dikirimkannya utusan-utusan kepada raja Demetrius dengan pesan ini: "Baiklah kita sama-sama mengadakan perjanjian. Kepadamu kuberikan puteriku yang sekarang dimiliki Aleksander, dan engkaupun tetap menjadi raja atas kerajaan ayahmu.

10

Sebab aku menyesal puteriku telah kuberikan kepada Aleksander, sebab ia berusaha membunuhku."

11

Demikianlah Ptolemeus memburuk-burukkan nama Aleksander, oleh karena mengingini kerajaan Aleksander.

12

Diambilnya puterinya dari Aleksander lalu diberikannya kepada Demetrius. Dengan jalan itu diputuskannya hubungannya dengan Aleksander, lalu permusuhan mereka menjadi kentara.

13

Akhirnya Ptolemeus memasuki kota Antiokhia dan mahkota kerajaan Asia dipasangnya atas kepalanya sendiri. Jadi ia memasang dua mahkota di atas kepalanya, yaitu mahkota kerajaan Mesir dan mahkota kerajaan Asia.

14

Pada waktu itu raja Aleksander sedang berada di daerah Kilikia, sebab penduduk daerah-daerah itu sudah memberontak.

15

Tetapi segera setelah Aleksander mendengar tentang semua kejadian itu maka ia maju perang melawan raja Ptolemeus. Raja Ptolemeus bersiap-siap juga dan menghadapi Aleksander dengan pasukan yang kuat, lalu memaksa dia lari.

16

Aleksander melarikan diri ke wilayah Arabia untuk mencari suaka di sana. Dalam pada itu raja Ptolemeus terus meningkat.

17

Tetapi seorang Arab yang bernama Zabdiel memenggal kepala Aleksander lalu dikirimkannya kepada Ptolemeus.

18

Tetapi tiga hari kemudian raja Ptolemeus sendiri mangkat juga. Lalu orang-orangnya yang ada di kota-kota berbenteng dibasmi oleh penduduk kota-kota itu.

19

Maka Demetrius menjadi raja dalam tahun seratus enam puluh tujuh.

 

Hubungan pertama antara Demetrius II dan Yonatan

20

Pada waktu itu Yonatan menghimpun lasykar dari Yudea untuk menyerang puri di Yerusalem. Ia membuat banyak alat penggempur untuk menyerang puri itu.

21

Tetapi beberapa pembenci rakyat, yaitu orang jahat, pergi menghadap raja dan memberitahukan kepada raja bahwa Yonatan sedang mengepung puri itu.

22

Mendengar hal itu murkalah Demetrius dan segera berangkat menuju kota Ptolemais. Kepada Yonatan ditulisnya, supaya ia jangan terus mengepung, melainkan segera datang mendapatkan raja di kota Ptolemais.

23

Segera setelah mendengar pesan itu Yonatan menyuruh teruskan pengepungan itu. Kemudian dipilihnya dari kalangan kaum tertua di Israel dan dari kalangan para imam beberapa orang, lalu ia sendiripun masuk ke dalam bahaya.

24

Dengan membawa perak dan emas, pakaian dan banyak hadiah lainnya Yonatan menghadap raja di kota Ptolemais. Dan ia mendapat kerelaan raja.

25

Tetapi beberapa orang fasik dari bangsanya sendiri menuduh dia.

26

Namun demikian raja memperlakukan Yonatan sama seperti diperlakukan oleh pendahulu-pendahulunya dan ditinggikannya di hadapan segala sahabat raja.

27

Ia meneguhkan Yonatan dalam jabatan imam besar dan dalam segala hak istimewa yang sudah dimiliki Yonatan, bahkan Yonatan dimasukkannya ke dalam bilangan sahabat raja yang utama.

28

Lalu Yonatan mohon kepada raja supaya daerah Yudea dan juga ketiga daerah Samaria itu dibebaskan dari pajak. Ia sendiri menjanjikan tiga ratus talenta kepada raja.

29

Permohonan itu dikabulkan oleh raja juga dan ditulisnya sepucuk surat tentang semuanya itu untuk Yonatan. Adapun isi surat itu berbunyi sebagai berikut:

 

Surat keterangan raja Demetrius yang meneguhkan hak istimewa orang-orang Yahudi

30

"Raja Demetrius kepada saudara Yonatan dan kepada bangsa Yahudi, salam!

31

Salinan surat yang telah kami tulis kepada Lastenes, kerabat kami, tentang kamu, kami menulisnya pula kepada kamu, supaya kamu maklumi.

32

Raja Demetrius kepada bapak Lastenes, salam.

33

Bangsa Yahudi adalah sahabat kami dan berpegang pada apa yang menjadi hak kami. Karena itu kami telah memutuskan untuk berbuat baik kepada mereka karena kebaikan hati mereka terhadap kami.

34

Untuk mereka kami tetapkan wilayah Yudea dan ketiga daerah itu, yakni daerah Efraim, daerah Lida dan daerah Ramataim. Ketiga daerah tersebut hendaknya digabungkan dengan wilayah Yudea dengan dipisahkan dari wilayah Samaria, termasuk pula segala jajahannya. Ini teruntukkan bagi semua orang yang mempersembahkan korban di Yerusalem sebagai pengganti pajak raja yang dahulu tiap-tiap tahun dipungut dari mereka oleh raja, baik pajak padi-padian maupun pajak buah-buahan.

35

Mengenai hak-hak kami lainnya, yaitu hak atas bagian sepersepuluh, atas pajak yang menjadi hak kami, dan atas cukai garam serta sumbangan yang menjadi hak kami, semuanya kami hapuskan untuk mereka mulai dengan hari ini sampai segala waktu.

36

Tiada sesuatupun dari padanya akan dibatalkan mulai sekarang ini hingga segala waktu.

37

Hendaklah sekarang bapak mengusahakan, supaya dibuatkan sebuah salinan dari surat ini, yang hendaknya diberikan kepada Yonatan, lalu ditempatkan di gunung kudus di tempat yang kentara."

 

Raja Demetrius di Antiokhia ditolong oleh tentara Yonatan

38

Ketika raja Demetrius yakin bahwa negeri di bawah pemerintahannya sudah tenteram dan perlawanan tidak ada lagi, maka dilepaskannya semua pasukannya, masing-masing ke tempatnya sendiri, kecuali pasukan asing yang telah disewanya dari kepulauan orang-orang asing. Dari sebab itu maka semua pasukan yang berasal dari zaman nenek moyang raja menaruh dendam kesumat kepadanya.

39

Adapun Trifon, bekas pengikut Aleksander, dapat tahu bahwa semua pasukan menggerutu atas Demetrius. Maka pergilah ia kepada orang Arab yang bernama Imalkue dan yang mengasuh Antiokhus putera Aleksander yang masih kanak-kanak.

40

Didesaknyalah Imalkue, supaya kanak-kanak itu diserahkan kepadanya untuk dijadikannya raja sebagai pengganti ayahnya. Diceritakannya pula kepada Imalkue tentang tindakan-tindakan yang telah diambil Demetrius dan tentang dendam kesumat yang ditaruh pasukan-pasukan raja kepadanya. Berhari-hari Trifon tinggal di situ.

41

Dalam pada itu Yonatan mengajukan permohonan kepada raja Demetrius supaya raja sudi menarik kembali tentara pendudukan dari puri di Yerusalem dan dari benteng-benteng lainnya, sebab mereka memerangi Israel.

42

Maka oleh Demetrius dikirimkan pesan ini kepada Yonatan: "Tidak hanya itu saja yang hendak kuperbuat untuk engkau serta bangsamu. Tetapi akupun hendak memuliakan engkau serta bangsamu secara istimewa, jika ketika baik kutemukan.

43

Untuk waktu sekarang ini kiranya engkau berbuat baik, jika engkau mengirim sejumlah orang untuk berperang di sampingku, sebab semua pasukan memberontak."

44

Maka Yonatan mengirim tiga ribu orang yang gagah perkasa ke kota Antiokhia. Mereka datang di hadapan raja yang bersukacita atas kedatangan mereka.

45

Tetapi penduduk kota itu berhimpun di tengah-tengah kota, lebih kurang seratus dua puluh ribu orang, dengan maksud menumpas raja.

46

Maka raja melarikan diri ke dalam istana. Penduduk kota menduduki jalan-jalan kota dan mulailah mereka bertempur.

47

Kemudian raja memanggil orang-orang Yahudi untuk membantu. Mereka semua berhimpun di keliling raja, lalu memencar-mencar di dalam kota dan pada hari itu dibunuh oleh mereka seratus ribu orang.

48

Kota sendiri dibakar habis oleh mereka dan pada hari itu juga dirampasnya banyak barang jarahan. Demikian raja diselamatkan oleh mereka.

49

Ketika penduduk kota menjadi insaf bahwa kota telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi sekehendak hati mereka, maka mereka tawar hati dan menjerit-jerit minta kasihan kepada raja. Katanya:

50

"Sudilah kiranya berdamai dengan kami; biarlah orang-orang Yahudi itu berhenti memerangi kami serta kota ini!"

51

Mereka melemparkan senjata, lalu mengadakan perdamaian. Adapun orang-orang Yahudi dimuliakan di hadapan raja serta sekalian orang yang ada di dalam wilayah kerajaannya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan membawa banyak barang rampasan.

52

Maka raja Demetrius duduk dengan kokohnya di atas takhtanya dan seluruh negeri aman tenteram di bawah pemerintahannya.

53

Tetapi raja mengingkari segala sesuatunya yang telah dijanjikannya. Ia memusuhi Yonatan dan tidak dibalasnya kebaikan hati yang telah dialaminya dari pihak Yonatan. Sebaliknya Yonatan sangat disusahkannya.

 

Yonatan melawan Demetrius I; Simon merebut Bet-Zur; Peristiwa Azor

54

Kemudian Trifon kembali dan bersama dengannya juga Antiokhus yang masih sangat muda. Lalu Antiokhus menjadi raja dan dipasangnya mahkota kerajaan di atas kepalanya.

55

Semua pasukan yang dahulu dilepaskan Demetrius bergabung dengan Antiokhus. Mereka bertempur dengan Demetrius, yang melarikan diri dan dikalahkan.

56

Tetapi Trifon mengambil sejumlah gajah, lalu merebut kota Antiokhia.

57

Maka ditulislah Antiokhus yang masih muda sepucuk surat kepada Yonatan. Isinya sebagai berikut: "Aku meneguhkan engkau dalam jabatan imam besar dan mengangkat engkau atas keempat daerah itu dan lagi engkau termasuk bilangan sahabat-sahabat raja."

58

Bersama dengan surat itupun dikirimkannya berbagai bejana keemasan dan perabot makan. Dan Yonatan diberinya wewenang untuk minum dari cawan keemasan, mengenakan pakaian merah lembayung dan memakai kerongsang keemasan.

59

Kakak Yonatan yaitu Simon diangkat olehnya menjadi panglima daerah antara Tangga Tirus hingga ke batas Mesir.

60

Kemudian berangkatlah Yonatan dan melalui daerah di seberang Sungai dan kota-kotanya. Semua pasukan Siria menggabungkan diri dengan Yonatan sebagai bala bantuan. Setibanya di Askelon ia disambut dengan meriah oleh penduduk kota itu.

61

Dari situ ia berangkat ke kota Gaza. Tetapi penduduk kota Gaza menutup pintu gerbang mereka. Maka dari itu kota itu dikepung oleh Yonatan dan sekitarnya dibakar habis dan dirampasi olehnya.

62

Maka penduduk kota Gaza mohon kepada Yonatan dan ia berdamai dengan mereka. Tetapi anak-anak para pemimpin mereka diambilnya sebagai sandera, yang dikirimkannya semua ke Yerusalem. Kemudian ia melalui negeri itu sampai di dekat kota Damsyik.

63

Dalam pada itu Yonatan telah mendengar bahwa para panglima Demetrius berada di dekat kota Kadesy di Galilea bersama dengan banyak pasukan dengan maksud memecat dia.

64

Maka Yonatan pergi menyongsong mereka, sementara kakaknya Simon ditinggalkannya di negerinya.

65

Adapun Simon mengepung kota Bet-Zur, yang berhari-hari diserang olehnya lalu direbut.

66

Maka penduduk kota itu minta berdamai dengan Simon, hal mana diberikannya kepada mereka. Tetapi mereka diusirnya dari situ, lalu kota itu didudukinya dan ditempatkannya di situ tentara pendudukan.

67

Sementara itu Yonatan serta balanya berkemah di pantai danau Genesaret. Pagi-pagi benar mereka berangkat ke dataran Azor.

68

Tetapi sebuah tentara asing menghadapi mereka di dataran itu, setelah dipasangnya pengadangan di pegunungan. Sementara bala tentara asing itu menghadapi Yonatan,

69

orang-orang dalam pengadangan itu bangun dari tempatnya dan membuka pertempuran.

70

Maka semua anak buah Yonatan melarikan diri. Dari mereka tidak ada seorangpun yang tinggal, kecuali kedua panglima pasukan, yaitu Matatias bin Absalom dan Yudas bin Kalfi.

71

Lalu Yonatan menyobek pakaiannya dan di atas kepalanya ditaburkannya debu, lalu berdoa.

72

Kemudian ia menyerbukan diri ke dalam pertempuran melawan musuh dan mereka dihalaukan olehnya sehingga melarikan diri.

73

Ketika para pelari dari pasukan Yonatan melihat itu maka kembalilah mereka dan ikut mengejar musuh sampai ke perkemahan di daerah Kadesy. Kemudian mereka berkemah di situ.

74

Pada hari itu lebih kurang tiga ribu orang dari pasukan asing itu tewas. Kemudian Yonatan kembali ke Yerusalem.