search

1 Makabe 8

Pujian orang-orang Roma

1

Yudas mendengar tentang orang-orang Roma. Mereka adalah sangat kuasa tapi ramah terhadap semua orang yang bergabung dengan mereka. Kepada semua orang yang mendekati mereka ditawarkan persahabatan. Mereka sungguh kuasa sekali.

2

Diceritakan kepada Yudas tentang peperangan serta perbuatan gagah yang dilakukan orang Roma terhadap orang Galatia. Orang Roma mengalahkan orang Galatia dan membebankan upeti kepada mereka.

3

Lagipula diceritakan tentang apa yang telah diperbuat orang-orang Roma di negeri Spanyol untuk menguasai tambang-tambang perak dan emas yang ada di sana.

4

Dengan siasat dan ketabahan hatinya orang-orang Roma merebut seluruh negeri itu, walaupun negeri itu sangat jauh letaknya dari mereka. Demikianpun halnya dengan pelbagai raja yang dari ujung bumi datang menyerang orang Roma. Mereka semua digempur dan kekalahan besar ditimpakan kepada mereka. Raja-raja lain harus membayar upeti tahunan kepada orang Roma.

5

Juga Filipus dan Perseus raja Kitim dan lain-lain yang berontak terhadap orang-orang Roma digempur dalam pertempuran dan dikalahkan oleh mereka.

6

Pun pula Antiokhus, maha raja Asia, yang maju perang dengan seratus dua puluh ekor gajah, pasukan berkuda, kereta-kereta perang serta amat banyak pasukan digempur oleh orang-orang Roma.

7

Antiokhus sendiri ditangkap hidup-hidup lalu ia sendiri serta pengganti-penggantinya diwajibkan membayar upeti besar kepada Roma. Iapun harus memberikan sandera serta menyerahkan tanah,

8

yaitu India, Media dan Lidia, wilayah-wilayah yang paling baik. Semua diambil dari Antiokhus dan diserahkan kepada raja Eumenes.

9

Ketika orang-orang Yunani berniat maju perang untuk menumpas orang-orang Roma,

10

maka hal itu ketahuan oleh mereka. Maka dikirimkannya seorang panglima untuk bertempur dengan orang-orang Yunani. Banyak orang Yunani tewas karena luka. Isteri dan anak-anak mereka diangkut sebagai tawanan; mereka dijarahi dan negerinya dikuasai oleh orang-orang Roma. Kota-kota berbenteng dibakar dan mereka sendiri diperbudak hingga hari ini.

11

Kerajaan-kerajaan lainpun serta semua pulau yang melawan mereka dimusnahkan dan orang-orang itu juga diperbudak. Sebaliknya, orang-orang Roma memelihara persahabatan dengan sahabat-sahabat dan semua orang yang bersandar pada mereka.

12

Dengan demikian pelbagai kerajaan, baik yang dekat maupun yang jauh, dikuasai oleh mereka. Lagipula semua orang yang mendengar tentang mereka merasa takut kepada mereka.

13

Barangsiapa yang hendak mereka tolong dan mereka jadikan raja, iapun menjadi raja juga dan barangsiapa yang mereka kehendaki diturunkan. Mereka mencapai puncak kekuasaan.

14

Namun demikian, di antara mereka tidak ada seorangpun yang memasang mahkota kerajaan di atas kepalanya atau mengenakan pakaian ungu tua untuk bermegah-megah karenanya.

15

Mereka mendirikan bagi dirinya suatu dewan penasehat. Tiap-tiap hari ketiga ratus dua puluh anggotanya berembuk tentang kepentingan rakyat untuk mempertahankan tata tertib.

16

Tiap-tiap tahun pemerintahan atas mereka serta kekuasaan atas seluruh negerinya dipercayakan kepada satu orang. Semua mentaati satu orang itu dan di kalangan mereka tidak ada kedengkian maupun persaingan.

 

Orang Yahudi masuk persekutuan dengan Roma

17

Adapun Yudas memilih Eupolemus bin Yohanes bin Akos dan Yason bin Eleazar lalu diutusnya ke Roma untuk mengadakan persahabatan dan persekutuan

18

dan untuk memperoleh bahwa kuknya diambil, setelah orang-orang Roma mengetahui bahwa kerajaan Yunani memperbudak Israel.

19

Setelah menempuh perjalanan yang jauh sekali tibalah mereka di Roma lalu masuk menghadap dewan penasehat. Mereka angkat bicara dan berkata:

20

"Yudas Makabe serta saudara-saudaranya dan segenap bangsa Yahudi mengutus kami ke hadapan kamu untuk mengadakan persekutuan dan perdamaian dengan kamu, agar supaya kamipun terdaftar juga sebagai sekutu dan sahabatmu."

21

Dewan penasehat itu berkenan kepada permohonan itu.

22

Dan inilah salinan naskah yang terukir pada papan-papan perunggu dan yang dikirim ke Yerusalem, supaya pada mereka di sana hal itu menjadi suatu tanda peringatan perdamaian dan persekutuan:

23

"Sejahtera hendaknya selama-lamanya orang-orang Roma dan bangsa Yahudi, baik di laut maupun di darat! Pedang dan musuh jauhlah hendaknya dari mereka!

24

Tetapi jika Roma atau salah satu sekutunya lebih dahulu diserang di dalam wilayah kekuasaannya,

25

maka bangsa Yahudi dengan sebulat hati akan ikut berperang, menurut keperluan pada saatnya.

26

Para lawan tidak akan mereka serahi bantuan berupa gandum, senjata, uang maupun kapal, seperti yang ditetapkan di Roma. Bangsa Yahudi akan menepati semua kewajibannya tanpa mendapat ganti jasa.

27

Demikianpun apabila bangsa Yahudi lebih dahulu ditimpa perang, maka orang-orang Roma akan ikut berperang juga dengan segenap jiwanya, menurut keperluan pada saatnya.

28

Para penyerang tidak akan diserahi gandum, senjata, uang maupun kapal, sebagaimana yang ditetapkan di Roma. Mereka akan menepati semua kewajibannya tanpa tipu daya.

29

Dengan kata-kata itulah orang-orang Roma mengadakan persetujuan dengan rakyat Yahudi.

30

Jika kemudian pihak yang satu atau pihak yang lain mau menambahkan atau membatalkan sesuatu, maka mereka boleh berbuat demikian dengan persetujuan kedua belah pihak. Apa yang mereka tambahkan atau batalkan akan mempunyai kekuatan hukum.

31

Tentang kejahatan yang ditimpakan raja Demetrius kepada orang-orang Yahudi telah kami menulis kepadanya sebagai berikut: Mengapa tuanku membebankan kuk berat kepada sahabat serta sekutu kami, yaitu orang-orang Yahudi?

32

Jika mereka masih juga menyampaikan keluhan terhadap diri tuanku, niscaya kami akan membela hak mereka dan akan memerangi tuanku baik di laut maupun di darat."