search

2 Makabe 13

Raja Antiokhus V dan Lisilas - Menelaus dihukum

1

Dalam tahun seratus empat puluh sembilan sampailah kabar kepada para pengikut Yudas bahwa Antiokhus Eupator datang ke negeri Yudea dengan banyak orang.

2

Bersama dengan sang raja datang juga Lisias yang menjadi pengasuh raja dan mangkubumi. Masing-masing mempunyai pasukan Yunani sebanyak seratus sepuluh ribu orang pasukan jalan dan lima ribu tiga ratus orang pasukan berkuda dan lagi dua puluh dua ekor gajah dan tiga ratus kereta sabit.

3

Menelauspun menggabungkan diri dengan mereka juga. Dengan banyak dalih dibujuknya raja Antiokhus, bukannya untuk keselamatan tanah airnya, melainkan oleh sebab ia berharap akan ditetapkan dalam jabatannya.

4

Tetapi Raja sekalian raja membangkitkan geram Antiokhus atas si keparat. Sebab Lisias menunjukkan bahwa Menelauslah yang menjadi sebab segala malapetaka. Dari sebab itu maka sang raja memutuskan bahwa Menelaus harus dibawa ke kota Berea dan harus dibunuh menurut adat setempat.

5

Sebab di tempat itu ada sebuah menara yang tingginya lima puluh hasta. Menara itu penuh dengan abu yang sangat panas dan diperlengkapi dengan suatu alat yang dapat berputar dan pada segala sudut jatuh ke dalam abu itu.

6

Maka ke atas menara itulah para perampas tempat pemujaan dan para pembuat kejahatan lain lagi dinaikkan, lalu dicemplungkan ke dalam dan begitu jatuh binasa.

7

Menelaus yang keji itu mesti mati secara demikian pula. Dan ia tidak mendapat kubur di tanah.

8

Memang sudah seadilnya. Sebab Menelaus sudah banyak berbuat dosa terhadap pengorbanan yang apinya maupun abunya mulia adanya. Maka itu ia menemui ajalnya di dalam abu.

 

Doa orang-orang Yahudi dan kemenangan mereka di kota Modein

9

Penuh dengan berbagai rencana bengis raja Antiokhus pergi dengan maksud memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi hal-hal yang lebih buruk lagi dari pada yang dahulu terjadi di masa ayahnya.

10

Yudas dapat tahu tentang hal itu, maka rakyat diperintah olehnya untuk berseru kepada Tuhan siang malam, semoga Ia sekarang lebih dari pada lain kali membantu mereka yang diancam bahaya kehilangan hukum Taurat, tanah air serta Bait Allahnya;

11

dan lagi semoga Tuhan jangan membiarkan umat yang baru saja dapat menarik nafas sedikit itu jatuh ke dalam tangan kaum asing penghujat itu.

12

Semua serentak berbuat demikian juga dan disertai tangisan dan puasa sambil bersujud mohonlah mereka tiga hari terus kepada Tuhan yang berbelaskasihan. Kemudian Yudas mempertetapkan hati mereka dan menyuruh mereka tinggal padanya.

13

Ia sendiri berembuk dengan kaum tua-tua, lalu diambil keputusan untuk dengan bantuan Allah keluar membereskan perkara sebelum tentara raja memasuki negeri Yudea dan menguasai kota Yerusalem.

14

Dengan menyerahkan putusan dalam perkara itu kepada Pencipta alam semesta Yudas mengajak anak buahnya untuk dengan berani berjuang mati-matian demi hukum-hukum, Bait Suci, Kota Suci, tanah air dan masyarakat mereka. Kemudian dipasangnya perkemahan di dekat kota Modein.

15

Anak buahnya diberinya semboyan: "Demi kemenangan Tuhan!" Maka dengan sejumlah pemuda pilihan diserangnya pada malam hari kemah sang raja dan ditumpasnya lebih kurang dua ribu orang di dalam perkemahan itu. Dan gajah yang paling besar serta pawang dibunuhnya.

16

Akhirnya mereka memenuhi seluruh perkemahan itu dengan kejut dan gempar. Kemudian mundurlah Yudas dengan hasil yang besar.

17

Ketika fajar menyingsing semua selesai sudah berkat perlindungan Tuhan yang diberikan kepada Yudas.

 

Raja Antiokhus V berunding dengan orang-orang Yahudi

18

Setelah mengalami nekadnya orang-orang Yahudi, maka sang raja berusaha menguasai beberapa tempat dengan tipu muslihat.

19

Majulah ia menuju kota Bet-Zur, sebuah benteng Yahudi yang kokoh. Tetapi sang raja dikalahkan, mundur dan kehilangan bala.

20

Dan Yudas mengirimkan kepada mereka yang ada di dalam kota itu segala apa yang perlu.

21

Tetapi salah seorang lasykar Yudas yang bernama Rodokus membuka rahasia-rahasia kepada musuh. Tetapi segera ia dicari, ditangkap dan dihabisi nyawanya.

22

Maka untuk kedua kalinya sang raja berunding dengan penduduk Bet-Zur. Ia menawarkan perdamaian dan berdamai juga. Kemudian pergilah ia dari situ, menyerang pasukan Yudas, tetapi menderita kekalahan.

23

Oleh karena ia mendengar bahwa Filipus yang ditinggalkannya di kota Antiokhia sebagai mangkubumi telah mengkhianatinya, maka terperanjatlah sang raja. Ia berbicara ramah dengan orang-orang Yahudi, memberi muka dan bersumpah mengenai segala sesuatunya yang adil. Maka berdamailah mereka. Sang raja bahkan mempersembahkan korban, menghormati Bait Allah dan berlaku baik terhadap tempat itu.

24

Dengan ramah tamah sang raja menerima Makabe, lalu ditinggalkannya Hegemonides sebagai panglima di daerah dari kota Ptolemais sampai ke jajahan Gerar.

25

Kemudian pergilah ia ke kota Ptolemais. Tetapi penduduk Ptolemais kurang senang dengan segala perjanjian itu. Mereka berang hati karenanya dan mau membatalkan segala penetapan itu.

26

Maka Lisias naik panggung dan sedapat-dapatnya membela tindakan itu. Iapun meyakinkan orang juga dan dapat menenangkan dan mempersenangkan mereka. Kemudian kembalilah ia ke Antiokhia. Demikianlah jalannya penyerbuan dan pengunduran raja.