A Catholic Online Directory

Santo-santa Gereja Katolik Bulan September

Kalender Para Kudus

20 September

Agatha Kim A-gi
Salah satu dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1917
Agatha Yi So-Sa
Salah seorang dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1877
Agustinus Yi Kwang-Hon
Agustinus Gwang-Heon Salah seorang dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1790
Andreas Chong Hwa Gyong
Salah satu dari para martir Korea Andeurea Jeong Hwa-Gyeong, Andrea Tyong Hwa-Gyong

23 Januari 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 5573
Andreas Kim Taegon
Salah satu dari para martir Korea

16 September 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 11177
Anna Pak A-gi
Anna Bak A-Gi Salah satu dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1579
Barbara Kwon Hui
Barbara Gweon Heui Salah seorang dari para martir Korea

3 September 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1697
Damianus Nam Myong-hyok
Damianus Nam Myeong-Hyeok Salah seorang dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1453
Eustachius

Santo Eustachius

Eustace, Eustáthius, Eustáthios

20 September (Gereja Barat) 2 November (Gereja Timur)

Hits : 6661
Lusia Pak Hui-sun
Bak Heui-Sun Salah seorang dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1694
Magdalena Kim Ob-i
Magdallena Gim Eob-I Salah seorang dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1470
Maria Pak K’un-agi
Maria Bak Keun-Agi Salah seorang dari para martir Korea

3 September 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1424
Para Martir Korea
103 Martir Korea

20 September

Hits : 4547
Paulus Chong Hasang
Salah satu dari para martir Korea

20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 8545
Petrus Kwon Tug-in
Petrus Gweom Deig-In Salah satu dari para martir Korea

24 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1408
Petrus Yi Ho-yong
Salah satu dari para martir Korea

25 November 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1516
Protasius Chong Kuk-bo
Protasius Jeong Guk-Bo Salah satu dari para martir Korea

20 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1472
Sabas Ji Hwang
Sabas Hong Ji, Sabas Ji Hong

28 Juni 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1589
Yakobus Zhou Wen-mo
Zhou Wenmo, James Zhou Wen-mo, Iacobus Chu Mun-mo, Jacob Chu Mun-mo,

31 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1732
Yohanes Yi Kwang-Nyol
Yohanes Yi Gwang-nyeol, Yohanes Pembabtis Yi Kwang-Nyol, Ioannes Baptista Yi Kwang-nyol Salah seorang dari para martir Korea

20 Juli 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1424
Yosef Chang Song-jip
Iosephus Chang Song-Jib, Joseph Chang Song-jib, Giuseppe Chang Song-jib, Yosep Jang Seong-jib Salah seorang dari para martir Korea

26 Mei 20 September (Pesta Para Martir Korea)

Hits : 1380

Pilih Topik

Login

or